Thông tin liên hệ

Công ty TNHH TM Lô Hội

Trụ sở chính

Địa Chỉ : 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7,
Quận 3, Tp. HCM
Điện Thoại : (84.8) 39325076
Fax: (84.8) 39325928
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn


Trụ sở giao dịch

Chi nhánh Cộng Hòa
Địa Chỉ: 19C Cộng Hoà, Phường.12, Q.Tân Bình,
Tp. HCM
Điện Thoại: (84.8) 39485119 - (84.8) 39485120
Fax: (84.8) 39485139
Email: atclohoi@hcm.vnn.vn