Chính sách Công ty

Chính sách công ty

Chương trình bán hàng

Giới thiệu:

Công ty Forever Living Products U.S., Inc. sử dụng độc đáo ý tưởng của mình nhằm khuyến khích và hỗ trợ việc sử dụng và bán lẻ hàng loạt các sản phẩm Forever Living Products (“FLP”) thông qua các nhà phân phối độc lập (“Nhà phân phối”) trên khắp thế giới. FLP là một gia đình gồm các công ty có quan hệ với nhau (“các công ty FLP”) trong đó có các Nhà phân phối tiếp thị các sản phẩm FLP trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Aloe Vera of America (“AVA”) là công ty cung ứng các sản phẩm FLP, cung cấp cho các Nhà phân phối của mình các sản phẩm chất lượng tuyệt hảo, nhân viên hỗ trợ và kế hoạch tiếp thị trong ngành thông qua công ty được chỉ định của mình tại Việt Nam là Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (“ATC”). Việc sử dụng phương thức Tiếp thị Đồng đội Forever cũng là điều độc đáo. Công ty FLP và các sản phẩm của họ mang lại cho người tiêu dùng và các Nhà phân phối cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc sử dụng các sản phẩm FLP, và cơ hội thành công ngang nhau cho những ai sẵn sàng thực hiện đúng đắn chương trình này. Không giống hầu hết các cơ hội kinh doanh, các thành viên tham gia FLP không bị rủi ro nhiều về tài chính, bởi họ không bị yêu cầu đầu tư một số vốn tối thiểu và ATC có chế độ mua lại thông thoáng.

ATC không tuyên bố rằng Nhà phân phối sẽ đạt được thành công tài chính mà không cần lao động hay chỉ dựa vào nỗ lực của người khác. Thu nhập được căn cứ vào việc bán sản phẩm. Nhà phân phối là một nhà thầu độc lập mà sự thành công hay thất bại của họ phụ thuộc vào chính những nổ lực của bản thân họ.

Công ty FLP có một lịch sử thành công lâu dài. Mục tiêu cơ bản của kế hoạch tiếp thị của FLP (“Kế hoạch Tiếp thị FLP”) là quảng bá việc bán và sử dụng các sản phẩm có chất lượng cao của FLP đến người tiêu dùng. Mục đích chính yếu của các Nhà phân phối là xây dựng một mạng lưới bán hàng để quảng bá việc bán và sử dụng các sản phẩm FLP đến người tiêu dùng.

Các Nhà phân phối độc lập thuộc các cấp của Kế hoạch tiếp thị FLP được khuyến khích bán lẻ mỗi tháng và ghi vào sổ sách doanh số bán.

Các Nhà phân phối thành công có được kiến thức hiện hành về thị trường bằng cách tham gia các buổi họp tập huấn, duy trì các khách hàng bán lẻ của riêng mình và bảo trợ những người khác bán lẻ.

>> Kế hoạch trả thưởng 

>> Giấy Chứng Nhận Bán Hàng Đa Cấp

>> Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng